Historia

Włączona wersja kontrastowa dla strony ORiOP Racławice Śl.

Wyłącz kontrast
Grafika tekstowa - nasza siedziba

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03,
fax: (0-77) 437 65 03

Historia

Nasza historia zaczyna się w roku 1993, kiedy to doszło do sprzedaży budynku mieszkalno – usługowo – handlowego. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” sprzedała Skarbowi Państwa – Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Opolu prawo użytkowania wieczystego działek wraz z budynkiem.

Obraz:

Po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych oraz wyposażeniu Domu, dnia 28 listopada 1997 roku Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich rozpoczął działalność jako Filia Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w Domu 15 grudnia 1997 roku. Hostelowa forma działania Ośrodka była w tamtym czasie ewenementem nie tylko na skalę województwa. Otwarty Ośrodek – składający się z mieszkań, nastawiony na samodzielność oraz rehabilitację, przede wszystkim społeczną, stworzony został na wzór placówek krajów zachodnich.

Po reformie administracyjnej kraju (wprowadzenie powiatów) od 1 stycznia 1999 roku Ośrodek znalazł się w granicach Powiatu Prudnickiego i stał się jednocześnie Filią DPS w Prudniku. Następnie od 28 maja 1999 Uchwałą Rady Powiatu Prudnickiego staliśmy się samodzielną jednostką organizacyjną. Dom został pierwotnie przeznaczony dla 48 osób. Do roku 2008 prowadzone były w Naszej jednostce działania naprawcze mające na celu zapewnienie wymaganego standardu usług –  w szczególności należało zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, zlikwidować bariery, doposażyć Dom w system sygnalizacji p.poż. oraz dźwig do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po spełnieniu wszystkich wymogów Wojewoda Opolski w grudniu 2008 roku wydał zezwolenie Powiatowi Prudnickiemu na prowadzenie Naszego Domu na czas nieokreślony i Dom został wpisany do rejestru DPS województwa opolskiego.

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno