Usługi świadczone w ORiOP

Włączona wersja kontrastowa dla strony ORiOP Racławice Śl.

Wyłącz kontrast
Grafika tekstowa - nasza siedziba

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03,
fax: (0-77) 437 65 03

Usługi świadczone w ORiOP

Ośrodek zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Organizacja pracy w Ośrodku, zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ośrodek w swojej działalności uwzględnia stopień psychicznej sprawności mieszkańców, umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Podmiotem wszelkich poczynań był i jest mieszkaniec domu pomocy społecznej. Wszelkie zmiany, które zachodzą w Ośrodku są ściśle związane z polepszeniem warunków mieszkaniowych i podwyższeniem standardu ich życia.

Poziom świadczenia usług w zakresie potrzeb bytowych

Ośrodek mieści się w budynku wielokondygnacyjnym, jest ogrodzony, a teren wokół Domu jest estetycznie zagospodarowany.

Budynek jest wyposażony w system alarmowo-przeciwpożarowy, system przyzywowo-alarmowy oraz dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Ośrodku znajdują się aneksy mieszkalne, składające się z: pokoi mieszkańców, łazienki, toalety, holu – pokoju dziennego oraz korytarza.

Mieszkańcy samodzielnie bądź przy pomocy opiekunów dbają o porządek w aneksach i otoczeniu.

W stołówce posiłki wydawane są w godzinach:

  • śniadania: 8.00-10.00,
  • obiady: 13.00-15.00,
  • kolacje: 17.00-19.00.

W Ośrodku znajdują się też następujące pomieszczenia: jadalnia, kuchenki pomocnicze, gabinety pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii zajęciowej i rehabilitacji, pokoje dziennego pobytu, podręczne pomieszczenia do prania i suszenia, pomieszczenia sanitarne, palarnia i pokój gościnny. Ośrodek posiada własną kuchnię z zapleczem, pralnię i suszarnię wyposażoną w nowoczesny sprzęt (wszystkie pomieszczenia wymienione w rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej).

W zakresie warunków sanitarnych budynek spełnia wymogi ujęte w § 6.1. pkt 4 cyt. rozporządzenia. Mieszkańcom zapewnia się pomoc w utrzymaniu czystości. Ośrodek zapewnia podstawowe środki czystości i higieniczne.

Zapewnia również odzież i obuwie w odpowiednim rozmiarze, dostosowane do pory roku i potrzeb mieszkańca.

Poziom świadczenia usług w zakresie potrzeb bytowych mieszkańców jest więc zgodny z wymogami standardu określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Poziom świadczenia usług opiekuńczych i wspomagających

Zakres usług opiekuńczych i wspomagających, oferowanych mieszkańcom Ośrodka jest uwarunkowany ich indywidualnymi potrzebami  i możliwościami psychofizycznymi.

Wskaźnik zatrudnienia w Ośrodku wynosi 0,5 na jednego mieszkańca (zgodnie z wymogami standaryzacji).

W ramach działu opiekuńczo-terapeutycznego funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy, którego koordynatorem jest dyrektor. Członkowie zespołu pełnią jednocześnie funkcję pracownika pierwszego kontaktu. Na jednego pracownika pierwszego kontaktu przypada średnio 2-5 mieszkańców, dla których opracowuje wraz z członkami zespołu indywidualne plany wsparcia, a następnie wspólnie z mieszkańcem je realizuje. W planach tych określone są między innymi: cechy charakterystyczne mieszkańca, cele osiągnięte w zakresie wsparcia mieszkańca, a w przypadku braku osiągnięć przyczyny niepowodzeń oraz planowane cele wsparcia.

Ośrodek umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, w ramach której prowadzone są m.in.: zajęcia na komputerze, wikliniarstwo, kaletnictwo, muzykoterapia, szycie oraz prace ręczne z wykorzystaniem różnych materiałów, muzykoterapia, zajęcia teatralne, plastyczne itp. Przedmioty wykonane przez mieszkańców stanowią wystrój Ośrodka i pokoi mieszkalnych, jak również są prezentowane na wystawach i kiermaszach, na które zapraszani są mieszkańcy.

Dla podtrzymania sprawności psychofizycznej mieszkańców prowadzone są zajęcia w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w podstawowy sprzęt, z zakresu rehabilitacji ruchowej tj. ćwiczenia i zabawy ruchowe przy muzyce oraz zajęcia rekreacyjne jak jazda na rowerze, wycieczki piesze, gry i zabawy ruchowe na powietrzu.

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach sportowo-rekreacyjnych i zabawach tanecznych organizowanych na terenie Ośrodka, na które zapraszani są mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej oraz w różnego rodzaju spotkaniach integracyjnych organizowanych przez domy i inne instytucje.

W Ośrodku uroczyście obchodzone są święta okazjonalne i religijne, do przygotowania, których włączają się również mieszkańcy Ośrodka, m.in. przez wykonanie dekoracji świątecznych.

Mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w mszy świętej w pobliskim kościele w Racławicach Śląskich. W przypadku śmierci mieszkańca, pogrzeb jest sprawiany zgodni  z jego wyznaniem.

W Ośrodku działa Rada Mieszkańców, wybierana przez wszystkich pensjonariuszy. Na zebraniach Rady, w których uczestniczy dyrektor omawiane są m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka, organizacją czasu wolnego i inne.

Ośrodek umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, realizowanej przez Przychodnię Lekarską OPTIMA-Ośrodek Zdrowia w Racławicach Śląskich oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego w Krapkowicach. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje mieszkańców od poniedziałku do czwartku oraz na każde wezwanie, a specjalista psychiatra przyjmuje w Ośrodku kilka razy w miesiącu. W zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańcy dowożeni są do lekarzy – specjalistów i szpitali. Mieszkańcy mają też stały kontakt z zatrudnionym w Ośrodku psychologiem.

W Ośrodku stworzone są więc warunki efektywnej realizacji usług opiekuńczych  i wspomagających, określone w w/w rozporządzeniu.

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno