Klauzula informacyjna

Włączona wersja kontrastowa dla strony ORiOP Racławice Śl.

Wyłącz kontrast
Grafika tekstowa - nasza siedziba

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03,
fax: (0-77) 437 65 03

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, że:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich 48-250 Głogówek, Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34, tel./fax 77 4376503 , e-mail:

Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z wykonywaniem zadań Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan e–mail:

 

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.docx

 

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno