Deklaracja dostępności

Włączona wersja kontrastowa dla strony ORiOP Racławice Śl.

Wyłącz kontrast
Grafika tekstowa - nasza siedziba

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
48-250 Racławice Śląskie, ul. Zwycięstwa 34
tel.: (0-77) 437 65 03,
fax: (0-77) 437 65 03

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej Ośrodka zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich https://oriop.pl//

Dane teleadresowe jednostki:

 • Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich
 • tel. : 77 4376503, fax. 77 4376503
 • e-mail :

 

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Strona podmiotowa Ośrodka jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Ośrodka:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zmiany opcji strony (szerokość strony, wielkość czcionki, ostrzeżenia o otwarciu w nowym oknie)
 • mapa strony
 • Skróty klawiaturowe
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Treści niedostępne.
 • Brak treści niedostępnych.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2023-01-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Surma
 • e-mail:
 • Telefon: 77 4376503

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Wniosek dostępny jest na stronie BIP: oriop.biuletyn.net.pl W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych),

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – winda,

3.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablice informacyjne, pomieszczenia oznaczone numerami, nazwami,

4.W budynku znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnościami,

5.Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,

6.Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe i świetlne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych i pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe i parking bez barier architektonicznych.

Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich nie zapewnia możliwości komunikowania się za pomocą tłumacza języka migowego. Istnieje jednak możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu skorzystania z pomocy pracownika ORiOP posługującego się językiem migowym w stopniu podstawowym.

deklaracja_dostepnosci_strony_int2.docx

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno